به اغوش کشانیدن همدیگر:

این یک مبارزه برای ترویج وطن پرستی میان افغانها در سراسر افغانستان از طریق محتوای دیجیتالی است. این کمپین آغاز گردید. شعار وسایل بازار یابی این روند توسط تیم ما با هر دو زبان ملی طراحی شده بود.

بیشتر
Baz Mohammad Mubarez

 دشمنان افغانستان می خواهند که برای افغانها صدمه وارد کنند در حالی که اردو ملی در سنگر های گرم در مقابل آنها می جنگند. زنده باد نیرو های امنیتی شجاع ما.

باز محمد مبارز- سفیر پولیس ملی در وزرات داخله
Fawzya Kofi

کسانی که می خواهند ما را با استفاده از زبان و فرهنگ از هم بپاشانند دشمنان واقعی افغانستان هستند.

قدرت ما در اتحاد ما

فوزیه کوفی - عضو پارلمان
Mohmmad Esa Mesbah

 جوانان کشور آینده سازان افغانستان هستند و ما هنوز هم امیدوار هستیم که آنها برای یک افغانستان سر بلند نهایت کوشش می نمایند.

محمدعیسئ مصباح - سفیر افغانستان در قرغزستان

مقالات

افغانستان
نیروهای امنیتی؛ ضامن ثبات،امنیت و حاکمیت ملی افغانستان

بدون شک  در هر کشوری نیروهای امنیتی و دفاعی برای ایجاد ثبات،تامین امنیت،برقراری نظم وحمایت و حراست از ارزش های اساسی جامعه در بخش های...

۹۸مین سالروز استرداد استقلال افغانستان
۹۸مین سالروز استرداد استقلال افغانستان

استقلال و آزادی ارزش‌های مقدس و بزرگی‌اند که ملت‌ها برای رهایی از بند اسارت و دستیابی به استقلال، زحمات و قربانی‌های بی‌شماری می‌دهند. تاریخ سیاسی...

جوانان
نقش جوانان در انکشاف جوامع برجسته بوده و باید این نقش جدی گرفته شود

جوانان به‌عنوان نیروی فعال و متحرک جامعه نقش اساسی در ایجاد تغیرات سالم، دادخواهی برای حقوق شهروندان، تامین عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون دارند. به...

افغانستا من، مسؤلیت من

Ahmad Mohammad
احمد محمدافغانستان من، مسولیت من!

اسم من احمد محمد است. من یک دکاندار هستم و می خواهم از طریق دکانداری برای وطنم خدمت کنم.

Zelgai
ذلگیافغانستان من، مسولیت من!

اسم من ذلگی است. من یک دکاندار هستم و می خواهم از طریق دکانداری برای وطنم خدمت کنم.

Abdul Samad
عبدالصمدافغانستان من، مسولیت من!

اسم من عبدالصمد است. من یک تکسی ران هستم و می خواهم از طریق پیشه ی خود برای وطنم خدمت کنم.