افراط گرایی؛ هیچ ربطی با مفاهیم دینی و واقعیت های دنیای جدید ندارد

افراط گرایی؛ هیچ ربطی با مفاهیم دینی و واقعیت های دنیای جدید ندارد

افراط گرایی؛ هیچ ربطی با مفاهیم دینی و واقعیت های دنیای جدید ندارد

افراطگرایی به عنوان یک پدیده یی مدرن در جهان معاصر بوجود آمده است  و از تمام ابزارها از جمله ارزشها و مفاهیم دینی تا تقلیل به سطح برداشت ها و قرائت های خودی برای رسیدن به اهدف مشخص خویش استفاده مینمایند.

درنتیجه رشد افکار و رفتارهای افراطگرایانه،جامعه به طرف بی ثباتی،ناامنی،خشونت،توسعه نیافتگی،بی اعتمادی،تضعیف ساختارهای دولتی  و ازبین رفتن ارزشهای اساسی سوق داده میشود.گروه های افراطی در عرصه های سیاسی،امنیتی،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی طرح های خام و ناسنجیده یی دارند که هیچ گونه تناسب با واقعیت ها و الزامات دنیای جدید و عصر جهانی شدن نداشته،طرح ها و الگوهای خویش را رنگ و لعاب دینی داده  بر مردم تحمیل مینمایند.

افراطگرایی مذهبی در سالهای اخیر به عنوان یکی از منابع عمده یی  خشونت و فعالیت های تروریستی مطرح بوده است،بعد از حادثه یازده سپتمبر بسیاری از فعالیت های تروریستی به افراطگرایی مذهبی پیوند داده میشود، کسانیکه تفاسیر افراطی مذهبی را  دنبال مینمایند به ویژه دین اسلام،گروه های رادیکال اسلامی منبع کلان تهدیدهای امنیتی برای دولت های منطقه و سایر مناطق قلمداد میگردند.

گروه های بنیادگرایی اسلامی بگونه یی شبکه یی  در  مدارس،مکاتب،مراکز فرهنگی و حتی دانشگاها و نهاد های مدنی در سطح منطقه و جهان  فعالیت مینمایند و مردمان  ساکن این منطقه را دربرابر سربازگیری افراطی و قراآت های ایدیولوژیک افراطگرایی و بنیادگرایی به مثابه یک پروسه اجتماعی-فرهنگی  آسیب پذیر میسازند.

از آنجاییکه که آنها بر جوانان اعمال نفوذ مینمایند،افکار عامه به لحاظ مذهبی شدیدا متعصب شده بگونه یی که به تقویت و  فربه سازی ایدیولوژی افراطی و ناامنی بیشتر منجر میگردد.

برخوردهاى نادرست از آدرس اسلام وایدیولوژی اسلامى از مهمترين عوامل  ظهور و رشد افراط گرایی در منطقه میباشد که نبود امکانات و تسهیلات زنده گى، موجوديت فقر، توسعه نيافتگى،شکاف ها و گسست های قومی-اجتماعی و نبود رابطه مثبت ومعنادار بين مردم و سياستمداران و عدم رسيدگى حکومت به مشکلات مردم از عوامل عمده یی افراط گرايى محسوب میگردد.

این امر نشان دهنده وخامت و فوریت تهدیدهای افراطیت است که هم اکنون جهان با آن دست و پنجه نرم میکند، یافته های تحقیق  انیستتیوت  مطالعات استراتیژیک افغانستان، حاکی از نگرانی جدی نفوذ و تاثیر گذاری افراطگرایی در نهادهای تحصیلی کشورهای منطقه میباشد.

موضوع افراطيت، يک موضوع مدرن است و هيچ ربطى با آموزه هاى دينى ندارد،در صورتیکه جامعه از طریق گفتگوها و ذهنیت سازی ها  به رشد  وبالنده گی فکری و فرهنگی برسد و مرز انجام فعالیت های ایدیولوژیک،مذهبی و سیاسی مشخص گردد،افراطگرایان به هیچ عنوان نیمتوانند از ابزارهای و مفاهیم دینی برای رسیدن به اهداف سیاسی و خشونت گرایانه شان استفاده نمایند.

ریشه های افراطگرایی در گونه های اجتماعی-فرهنگی،افراطگرایی مذهبی و سایر عوامل افراطگرایی که با رفتار های خشونت آمیز همراه است، مستلزم مشارکت و دخیل سازی جامعه مدنی،رسانه ها،جوانان،نهادهای اکادمیک و علمای دین در ذهنیت سازی و  راه اندازی گفتمان های مفید و سازنده  بخاطر مبارزه موثر و عملی علیه پدیده یی افراطگرایی میباشد.

رسانه های همگانی که دست به تولید و پخش اطلاعات می زنند، نقش کلیدی وارزشمند در شکل دهی  نظم اجتماعی  مبتنی بر قرار گرفتن جامعه  در برابر اندیشه های افراطی ایفا مینمایند و لازمه یی  برخورد جدی و مبارزه هدفمند با هرگونه افکار و اندیشه های افراطگرایانه رسیده گی به  ریشه ها و بسترهای افراطگرایی؛منابع سیاسی،اجتماعی وفرهنگی افکار افراطگرایانه، تحکیم و تقویت نقش نهاد های مدنی و رسانه ها، به ویژه رسانه های اجتماعی در امر افراطگرایی یا  مبارزه با افراطگرایی و تقویت هماهنگی و همگرایی پالیسی های منطقه یی و جهانی در برابر این پدیده یی  شوم میباشد.

رشد افکار و اندیشه های افراطگرایانه که منجر به رکود و عقب گرد ذهنی و فکری مردم میگردد،در یک فضای بسته یی سیاسی-مدنی شکل میگیرد و افراطگرایان با مدیریت این فضای بسته،در نبود گفتمان های روشنفکری،بدیل های سیاسی –ارزشی ارایه مینمایند که آن  افکار و دیدگاه های افراطگرایانه یی به شدت مذهبی میباشد،بنابرین به میزانی فضای باز سیاسی-اجتماعی شکل گیرد و مردم سهم و مشارکت وسیع در گفتمان ها و پروسه های دموکراتیک داشته باشند،افکار افراطگرایانه تجرید گردیده و توانایی پخش و نشر افکار و جلب و جذب نیروها از آنها گرفته میشود.

رسیده گی به مشکلات،خواستها و نظریات مردم موجب بهبود هرچه بیشتر روابط و اعتماد میان مردم و دولت گردیده،دیدگاه ها و رفتارهای افراطگرایی جایگاه و پایگاه شانرا از دست میدهند.

تفکر افراطگرایی از طریق کشتن و یا بستن افراد و اشخاص افراطگرا از بین برده نمیشود،مجازات و محدود سازی آنها باعث میگردد که این گروه ازجای دیگر سر بلند نمایند،راهکار اساسی و موثر برای خنثی کردن افراطگرایی در نطفه،تشخیص عوامل پیوستن مردم به افراطگرایی ورسیده گی به آن عوامل ،منابع مالی  و جلوگیری از اشاعه و گسترش فکر افراطی میباشد که در حال حاضر سازمانهای افراطی ابزارها  وسایل زیادی برای گسترش نظریات  خویش و  تحریک عامه در اختیار دارند.

گروه های افراطگرا در افغانستان با حمایت کشورهای همسایه واستفاده ابزاری از  ارزش های دینی و احساسات مردم یک عامل فوق العاده مخرب در روند دولت-ملت سازی بوده و تلاش دارند این روند را مختل سازند،اما ایجاد فضای باز سیاسی،اجتماعی،رسانه یی و افزایش سواد و آگاهی مردم در سالهای اخیر،مجال رشد گروه های افراطگرا را گرفته است.

موضوعات مرتبط

میهن دوستی و همدیگر پذیری؛ بزرگترین عامل تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور
Posted by iam | May 8, 2018
میهن دوستی و همدیگر پذیری؛ بزرگترین عامل تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور
مسله میهن دوستی و دفاع از حاکمیت ملی،نوامیس ملی،تمامیت ارضی و منافع ملی کشور که کلیت های ارزشی یک جامعه محسوب میگردد،در سرلوحه یی اهداف و مبارزات نیروهای امینتی هر...
آرمان های شوم دشمنان برای شعله ور سازی جنگ های فرقه یی به خاک یکسان میگردد
Posted by iam | May 8, 2018
آرمان های شوم دشمنان برای شعله ور سازی جنگ های فرقه یی به خاک یکسان میگردد
آرمان های شوم دشمنان برای شعله ور سازی جنگ های فرقه یی به خاک یکسان میگردد دشمنان مردم افغانستان با انجام حملات تروریستی در مساجد و اماکن مقدس در روزهای...
استراتیژی جدید آمریکا برای افغانستان؛بیم ها و امیدها
Posted by iam | May 8, 2018
استراتیژی جدید آمریکا برای افغانستان؛بیم ها و امیدها
بعد از رویداد یازده سپتامبر 2001 ایالات متحده آمریکا برای ازبین بردن لانه های تروریزم به افغانستان حمله نظامی نمود و بعد از سقوط طالبان،بیشتر از یکصد هزار نیروی آمریکایی...