تبعیض و تعصب؛ضد تمام ارزش های اسلامی،انسانی و ملی است

تبعیض و تعصب؛ضد تمام ارزش های اسلامی،انسانی و ملی است

تبعیض و تعصب؛ضد تمام ارزش های اسلامی،انسانی و ملی است

تبعیض و تعصب قومی از نظر دینی یک امر مردود و غیر قابل قبول بوده،تعدد اقوام و گروه ها فقط برای تعارف و شناخت یکدیگر میباشد، نه برای تفوق طلبی، تبعیض و تعصب.
از نظر ارزش های حقوق بشری و آزادی های اساسی افراد که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است،تبعیض قومی،زبانی و مذهبی ضد اخلاق و ارزش های بشری پنداشته شده و از تمام کشورها خواسته شده است،حقوق و آزادی های شهروندان را بدون درنظرداشت ملاحظات قومی،زبانی،جنسی رعایت و مورد احترام قرار دهند.
تعدد گرو های قومی،زبانی و سمتی یک واقعیت عینی افغانستان است که در طول تاریخ،در کنار هم بگونه مشترک و مسالمت آمیز زندگی مینمایند.
اشتراکات تاریخی،فرهنگی،زبانی و شکل گیری روحیه،احساس و غرور ملی زمینه های مساعد برای ملت شدن و قرار گرفتن تحت یک چتر بزرگ بنام افغانستان و حرکت برای افغانستان صلح آمیز،عزتمند و قدرتمند را فراهم نموده است اما مشکلات زیادی همچنان وجود دارد که باید به آن رسیده گی صورت گیرد.
مداخلات خارجی که به بسترسازی بحث های قومی و قومی شدن سیاست و شکل گیری احزاب و جریان های قومی انجامید ،هریک از این جریان ها و شخصیت ها در محور قوم و برای قوم خاص می اندیشیدند، اما شعار ملی سر میدادند،چنین نگاه غیر عقلانی و تقلیل گرایانه به سیاست و اقوام ساکن این کشور عامل بدبختی ها ،منازعات و نابسامانی های چندین سال در افغانستان است،در حالیکه در سایر کشورها وجود گروه های قومی،سمتی،زبانی ومذهبی به عنوان واقعیت های مسلم اجتماعی پذیرفته شده،حقوق و آزادی های تمام اقوام بدون تبعیض و تعصب در ساختارسیاسی،اقتصادی،اجتماعی کشورها درنظر گرفته شده،همه تمکین و اطاعت از یک کلیت ارزشی بزرگ بنام منافع ملی و آجندای ملی مینمایند.
بزرگترین ویژگی سیاست قومی،تفوق طلبی،نفرت از یکدیگر،ترس از غلبه،تبعیض در برابر دیگر اقوام میباشد که این امر جدا پروسه های ملت سازی و بالطبع دولت سازی که اتحاد و همبستگی از لازمه های اساسی آن میباشد را به چالش کشیده ، مانع تحقق عدالت اجتماعی و تضعیف ساختارها و پروسه های دموکراتیک در یک کشور میگردد.
مردم عام ساکن در افغانستان از تمام تبارها و گروها،هیچ مشکلی میان یکدیگر ندارند و همه دوست و برادر اند و در فضای باهمی و همدلی زیست و تعامل مینمایند،بگونه مثال اگر تاجک که به کارگر دریک ساختمان ضرورت دارد  در جستجوی کارگر تاجک نیست، بازوی توانا و مهارت ها   برایش مهم است،چه آن ازبک باشد،هزاره باشد و یا پشتون  اما دست های بیرونی از طریق شخصیت های تحصیلکرده و نخبه یی  اقوام  با استفاده از بی سوادی،فقر و سایر نابسامانی های اجتماعی گرایش های قومی و احساس برتر بینی را عمومیت میبخشند تا اختلافات و تضادهای قومی،مذهبی را دامن زده و تنور این اختلافات را گرم نگهدارند تا به اهداف نا مقدس خویش دست یابند،در حالیکه بزرگترین رسالت و مکلفیت نخبه ها و روشنفکران جامعه این است تا دیدگاه علمی،عقلانی و مبتنی بر منافع ملی را نهادینه ساخته و در برابر قوم گرایی و تبعیض که نتیجه یی مهلک قوم گرایی است، مبارزه یی سیاسی-مدنی نمایند تا روحیه ملی و هویت ملی  به یک فرهنگ سیاسی-مدنی مبدل گردد.
در یک جامعه یی که تلاش های برای دموکراسی سازی و ارزش های حقوق بشری  از یکسو و قوم گرایی، جزم اندیشی و تبعیض سیستماتیک از جانب دیگر در موازات یکدیگر مطرح میگردد، آنانانی که از حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک حرف میزنند و در کنار هویت های قومی قرار میگیرند،آینده یی ملت شدن و گفتمان منافع ملی تیره و تاریک به نظر میرسد.
تا زمانیکه جایگاه،منافع و چگونگی مشارکت تمام اقوام با درنظرداشت شایستگی و ظرفیت شان در بخش های مختلف نظام به گونه قانونمند و نظامند تعریف و تبین نگردد،در فقدان چنین ساختار و وضاحت قانونی برای اقوام،مطمینا قوم اندیشی و تبعیض مطرح گردیده و این یک چالش جدی فراراه ثبات،امنیت و توسعه یی این کشور خواهد بود.
رسالت جوانان،آگاهان،اساتید دانشگاه ها،علمای دین،نهادهای مدنی و رسانه ها این است تا هریک به سهم خویش در زمینه یی از بین بردن تبعیض، تعصب و قوم گرایی فعالیت نموده،ابعاد و جوانب مختلف موضوع را از نظر دینی،ارزشی،انسانی و ملی ریشه یابی نموده،پیامد ها و عواقب ناگوار و خطرناک این پدیده را به اطلاع مردم برسانند تا از طریق ذهنیت سازی وارتقای آگاهی مردم،روند همگرایی  و همدیگر پذیری بدون ملاحظات قومی و زبانی تقویت گردیده صلح،رفاه و پیشرفت در کشور عزیز ما که گم شده یی همه است  تحقق یابد.
با شکل گیری تحولات و انکشافات در شانزده سال اخیر،تلاش های زیادی برای ازبین بردن تبعیض و اتخاذ برنامه ها و اقدامات جهت ترویج وحدت ملی و همگرایی میان تمام اقوام صورت گرفته و بخش بزرگ از این تلاش ها و فعالیت ها از سوی نهادهای مدنی و رسانه ها انجام شده تا ظرفیت تحمل، همدیگر پذیری و وحدت ملی در جامعه بیشتر گردیده و این اقدامات تا حدی زیاد باعث ذهنیت سازی علیه تبعیض و قوم گرایی گردیده است.

موضوعات مرتبط

میهن دوستی و همدیگر پذیری؛ بزرگترین عامل تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور
Posted by iam | May 8, 2018
میهن دوستی و همدیگر پذیری؛ بزرگترین عامل تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور
مسله میهن دوستی و دفاع از حاکمیت ملی،نوامیس ملی،تمامیت ارضی و منافع ملی کشور که کلیت های ارزشی یک جامعه محسوب میگردد،در سرلوحه یی اهداف و مبارزات نیروهای امینتی هر...
آرمان های شوم دشمنان برای شعله ور سازی جنگ های فرقه یی به خاک یکسان میگردد
Posted by iam | May 8, 2018
آرمان های شوم دشمنان برای شعله ور سازی جنگ های فرقه یی به خاک یکسان میگردد
آرمان های شوم دشمنان برای شعله ور سازی جنگ های فرقه یی به خاک یکسان میگردد دشمنان مردم افغانستان با انجام حملات تروریستی در مساجد و اماکن مقدس در روزهای...
استراتیژی جدید آمریکا برای افغانستان؛بیم ها و امیدها
Posted by iam | May 8, 2018
استراتیژی جدید آمریکا برای افغانستان؛بیم ها و امیدها
بعد از رویداد یازده سپتامبر 2001 ایالات متحده آمریکا برای ازبین بردن لانه های تروریزم به افغانستان حمله نظامی نمود و بعد از سقوط طالبان،بیشتر از یکصد هزار نیروی آمریکایی...