میهن دوستی و همدیگر پذیری؛ بزرگترین عامل تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور

میهن دوستی و همدیگر پذیری؛ بزرگترین عامل تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور

میهن دوستی و همدیگر پذیری؛ بزرگترین عامل تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور

مسله میهن دوستی و دفاع از حاکمیت ملی،نوامیس ملی،تمامیت ارضی و منافع ملی کشور که کلیت های ارزشی یک جامعه محسوب میگردد،در سرلوحه یی اهداف و مبارزات نیروهای امینتی هر کشور میباشد،وطن دوستی به عنوان یک ایدیولوژی و تفکر روحیه بخش برای نهادهای امنیتی و دفاعی ،باعث میگردد تا هیچ دشمن و بیگانه یی نتواند نگاه غرض آلود به ارزش های اساسی جامعه داشته باشد،به همین ترتیب حراست و حفاظت از کشور و احساس تعلق مادی و معنوی به یک جغرافیای مشخص موجب میگردد تا سرباز برای دفاع از آن قطره قطره خون خویش را فدا نماید.هرزمانیکه انگیزه های وطن دوستی در میان نیروهای امنیتی و دفاعی کمرنگ و تضعیف گردد، دشمن با کاربرد استراتیژی ها و تاکتیک های مختلف،روحیه یی وطن دوستی و ملی گرایی را در میان ساختارهای امنیتی متزلزل سازد،آنگاه نیروهای امنیتی متردد گردیده،بجای ادای رسالت های میهنی شان،وارد معامله و همکاری با دشمن میگردند که چنین وضعیتی زمینه های بی اعتمادی و فروپاشی ارگان های امنیتی و دفاعی را فراهم میسازد.

میهن دوستی نیروهای امنیتی و دفاعی،حتی بزرگترین و قوی ترین ارتش های دنیا را به زانو در می آورد،چرا که یک طرف به تانک،توپ و تعداد نفرات خود می بالد،اما جانب دیگر به اعتماد به نفس و انگیزه های معنوی متکی میباشد که مسلما پیروزی و موفقیت در آن نهفته است.

برای نیروهای قهرمان و فداکار امنیتی ودفاعی کشور،به عنوان فرزندان این آب و خاک که تجارب تلخ تاخت و تاز بیگانه ها و اجانب خوب در اذهان شان ثبت میباشد،مهمترین و عالیترین هدف و ماموریت،وطن دوستی و دفاع از ارزش های ملی و ایستاده گی در برابر هرگونه تهدید داخلی و خارجی میباشد .البته میهن دوستی به این معنی نیست که هر زمان کشور از بیرون مورد حمله و تجاوز قرار گرفت،در برابر آن بسیج و هماهنگ گردید،بلکه به معنی مبارزه در برابر تمام تهدیدها،عوامل و انگیزه های داخلی که به فکر براندازی نظام و تضعیف حاکمیت ملی،صلابت و اقتدار آن میباشد.

افغانستان در شرایطی که نیروهای منظم جنگی نداشته و مورد تهاجم بیگانه ها قرار گرفته،خودافغانها با کمترین امکانات رزمی  و با اتکا به رضایت پروردگار به مصاف دشمن رفته و جواب دندان شکن  به آنها داده اند،قشون با هیبت و مجهز شوروری سابق شکست افتضاح آور خورد و طالبان نیز با امکانات و ظرفیت های قابل توجه یی جنگی شان در برابر افغانهای خودجوش و فداکار شکست خورده و همچنان در حال شکست و ناکامی اند.

طالبان مسلح و سایر گروپ های تروریستی که هر روز از مردم ملکی و نظامی ما قربانی میگیرند و حتی به مساجد و اماکن مقدس  احترام قایل نیستند،به عنوان عمال و اجیران بیگانه تلاش مینمایند تا اراده دولت و ملت بزرگ افغانستان را تضعیف نموده،اهداف ومقاصد شوم کشورهای مغرض و حامی شانرا که همانا فروپاشی نظام سیاسی در افغانستان میباشد را تامین نمایند و  مانع پیشرفت ها و دست آوردهای افغانستان در عرصه های مختلف گردند.

نیروهای شجاع امنیتی کشور با شناخت کامل که از دشمن،حامیان ملی و سیاسی دشمن  و اهداف شوم و ناپاک دشمن دارند، با نابودی و سرکوب استراتیژیک این گروها،خواب باداران شانرا پریشان ساخته اند و برای کشورهای حامی مخالفین مسلح نشان داده اند که نمیتوانند با جنگ،خشونت و ناامنی به اهداف مورد نظر خویش برسند وافغانستان بزرگتر و با صلابت تر از آن است که هر بیگانه یی بخواهد با استفاده از اجیران و غلامان شان به این کشور مسلط گردند. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ،ظرفیت ها ،قابلیت ها،انگیزه،روحیه و اعتماد به نفس  لازم را برای دفع و طرد تهدیدها و آسیب های داخلی و خارجی افغانستان دارا میباشند.

در سالهای اخیر،پاکستان به عنوان کشور حامی گروه های تروریستی،خواستار ساخت و ساز تاسیسات نظامی در مرز مشترک با افغانستان بود که این عمل نقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این کشور قلمداد گردیده،نیروهای شجاع دفاعی کشور به گونه جدی به این عمل پاکستان واکنش سریع نشان دادند که این مسله حاکی از وطن دوستی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور میباشد.

وطن دوستی و دفاع از ارزش های میهنی، به عنوان یک ایدیولوژی و هدف نهایی برای قوای امنیتی و دفاعی کشور،زمینه های مساعد ترویچ فرهنگ همدیگر پذیری و روحیه یی  زیست باهمی را برای تمام افغانها مساعد ساخته است،بطوریکه تمام اقوام باهم برادر و برابر ساکن این کشور به عنوان گل های رنگ افغانستان از شمال و جنوب،از شرق و غرب به صفوف نیروهای امنیتی ودفاعی کشور پیوسته و همه بدون تبعیض در برابر دشمن مشترک این کشور می رزمند تا اقتدار،حاکمیت ملی و آزادی آن محفوظ بماند.

موضوعات مرتبط

آرمان های شوم دشمنان برای شعله ور سازی جنگ های فرقه یی به خاک یکسان میگردد
Posted by iam | May 8, 2018
آرمان های شوم دشمنان برای شعله ور سازی جنگ های فرقه یی به خاک یکسان میگردد
آرمان های شوم دشمنان برای شعله ور سازی جنگ های فرقه یی به خاک یکسان میگردد دشمنان مردم افغانستان با انجام حملات تروریستی در مساجد و اماکن مقدس در روزهای...
استراتیژی جدید آمریکا برای افغانستان؛بیم ها و امیدها
Posted by iam | May 8, 2018
استراتیژی جدید آمریکا برای افغانستان؛بیم ها و امیدها
بعد از رویداد یازده سپتامبر 2001 ایالات متحده آمریکا برای ازبین بردن لانه های تروریزم به افغانستان حمله نظامی نمود و بعد از سقوط طالبان،بیشتر از یکصد هزار نیروی آمریکایی...
Posted by iam | May 8, 2018
«من افغانستانم» در صدد ترویج مثبت‌اندیشی و ارزش‌گرایی است
جنگ‌ها و منازعات بیشتر از سه دهه در کشور، ناملایمات و ناهنجاری‌های زیادی را به بار آورده است که زنده‌گی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را به شدت تحت...