نیروهای امنیتی؛ ضامن ثبات،امنیت و حاکمیت ملی افغانستان

نیروهای امنیتی؛ ضامن ثبات،امنیت و حاکمیت ملی افغانستان

افغانستان

بدون شک  در هر کشوری نیروهای امنیتی و دفاعی برای ایجاد ثبات،تامین امنیت،برقراری نظم وحمایت و حراست از ارزش های اساسی جامعه در بخش های مختلف فعالیت مینمایند و در برابر هرگونه تهدیدها و عوامل مخل نظم و امنیت عامه صلاحیت استفاده مشروع  قوه قهریه را دارند،به هر میزانی که نیروهای امنیتی به لحاظ کمی و کیفی تقویت شوند و با اراده،انگیزه و هدفمند تربیه گردند،میتوانند در ازبین بردن چالش های امنیتی، دفع و طرد حملات مخالفین و تنفیذ قوانین موفقیت های زیادی داشته باشند.نیروهای قوی،مجهز و آموزش دیده نشانه یی از قدرت و عظمت یک کشور است که لازمه  توسعه،پیشرفت ،حاکمیت قانون و مردم سالاری، تامین امنیت ذهنی و فزیکی شهروندان و ساختارهای موجود میباشد.

از نظر تاریخی،شکل گیری ساختارهای امنیتی و دفاعی افغانستان در محور آجندای تمام حکومت های افغانستان بوده تا از طریق داشتن یک نیروهای قوی،فعال و موثر بتواند از حاکمیت ملی،تمامیت ارضی و منافع ملی کشور حفاظت نماید و این تلاش ها در مقاطع مختلف تاریخی با فرازو نشیب های زیادی به همراه بوده است که سیاسی شدن نیروهای امنیتی و بی ثباتی سیاسی-امنیتی از یکسو و مداخلات ویرانگر کشورهای همسایه از جانب دیگر باعث شد تا ساختارهای امنیتی افغانستان از بین رفته و نیروهای مجهز و با انگیزه شکل نگیرد.

از اساسات موافقتنامه بن که به ایجاد نظم نوین و تعریف ساختارهای جدید سیاسی،امنیتی،اقتصادی،اداری پس از طالبان انجامید،بحث ایجاد اردوی ملی،پولیس ملی و امنیت ملی به عنوان نهادهای امنیتی،دفاعی و استخباراتی،خلع سلاح افراد غیر مسول و ادغام آنها در چارچوب نیروهای امنیتی بود که با حمایت گسترده  جامعه بین المللی و تلاش های دولت افغانستان روز به روز قابلیت ها وظرفیت های این نیروها در حال توسعه و تقویت است و در نتیجه این همه تلاش ها،افغانستان تا حدی زیادی به خود کفای امنیتی دست یافته است.

در سالهای اخیر با توجه افزایش توانمندی،تجهیز،تسلیح و آموزش مسلکی نیروهای امنیتی  از طریق فراهم سازی کمک های موثر جامعه جهانی و تدویر کنفرانس های بین المللی به خاطر جلب کمک و همکاری در جهت  تمویل ،تسلیح و آموزش این نیروها،روند انتقال مسولیت های امنیتی به نیروهای افغان به عنوان یک تصمیم مهم و استراتیژیک آغاز گردید که این پروسه در مراحل مختلف و با درنظرداشت اولویت ها و سطح تهدیدهای امنیتی ولایات موفقانه تکمیل گردید و امروز نیروهای شجاع و هدفمند افغان از شمال تا جنوب،از غرب تا شرق کشور بصورت مستقلانه عملیات های محو دشمن و تنفیذ قوانین را با حمایت های مشورتی و تخنیکی ماموریت حمایت قاطع  انجام میدهند.

سپردن مسولیت های امنیتی به خود افغانها و فهم و درک حساسیت های اجتماعی وفرهنگی توسط این نیروها حین عملیات ها ،موجب حمایت و اعتماد مردم به نیروهای خودی گردیده و مردم موارد ناامنی،انفجار  و انتحار را به اطلاع این نیروها میرسانند و بارها  نهادهای مدنی  از کار و فعالیت های نیروهای امنیتی از طریق برگزاری محافل تقدیر به عمل آورده  و  رهبری حکومت وحدت ملی و نهادهای امنیتی، 9 حوت را روز نیروهای امنیتی مسما نموده  از فداکاری و قهرمانی این نیروها با دان جوایز مادی و معنوی تقدیر مینماید  که این امر مطمینا  اعتماد به نفس و روجیه سربازان را افزایش میدهد.

دولت افغانستان استراتیژی امنیت ملی  را آماده نموده که بر اساس این استراتیژی در کنار تثبیت وظایف و کارکردهای تمام نهادهای امنیتی ،چالش هاو تهدیدهای های امنیتی،ابعاد ملی  و منطقه یی تهدیدها و  چگونگی رسیده گی به چالش ها نیز مورد توجه قرار گرفته است گه گام ارزشمند در جهت  دستیابی به خود کفای امنیتی محسوب میگردد.

پروسه انتقال مسولیت های امنیتی به دولت افغانستان و خود کفای این کشور در تامین امنیت که یک دست آورد قابل توجه پنداشته میشود سبب گردید تا کشورهای همسایه که از افراطیت و گروهای تروریستی علیه منافع ملی و تمامیت ارضی این کشور استفاده مینمایند، حمایت های شانرا بیشتر ساخته و دامنه جنگ،خشونت و ناامنی را به تمام گوشه های افغانستان بیشتر از قبل پهن نموده تا  روحیه و دست آوردهای سکتورهای امنیتی را تضعیف نمایند.

سنگین ترین حملات دشمن در سالهای اخیر توسط این نیروها دفع گریده و ضربات مهلک و کوبنده بر رهبری،سقو و اداره و روحیه یی دشمن وارد گردیده و عرصه برای آنها تنگ تر شده که دشمن از روی ضعف و ناگزیری  به تغیر تاکتیک پرداخته و از طریق ماین گذاری ها و انتحار و انفجار به تاسیسات ملکی و نظامی حمله میکند.

باوجود همه چالش ها و مشکلات که ناظرین بین المللی از آن به عنوان نقاط ضعف در سکتور های امنیتی افغانستان یاد آوری مینمایند،این نیروها با تلاش های خستگی ناپذیر و قربانی ها  شان دربرابر مخالفین مسلح دولت از حاکمیت،استقلال و آزادی این کشور دفاع مینمایند تا امیدواری حلقات  که در صدد سقوط و فروپاشی نظام و دست آوردهای یک و نیم ده اخیر  در افغانستان میباشند، به یاس و ناامیدی مبدل گردد.

موضوعات مرتبط

میهن دوستی و همدیگر پذیری؛ بزرگترین عامل تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور
Posted by iam | May 8, 2018
میهن دوستی و همدیگر پذیری؛ بزرگترین عامل تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور
مسله میهن دوستی و دفاع از حاکمیت ملی،نوامیس ملی،تمامیت ارضی و منافع ملی کشور که کلیت های ارزشی یک جامعه محسوب میگردد،در سرلوحه یی اهداف و مبارزات نیروهای امینتی هر...
آرمان های شوم دشمنان برای شعله ور سازی جنگ های فرقه یی به خاک یکسان میگردد
Posted by iam | May 8, 2018
آرمان های شوم دشمنان برای شعله ور سازی جنگ های فرقه یی به خاک یکسان میگردد
آرمان های شوم دشمنان برای شعله ور سازی جنگ های فرقه یی به خاک یکسان میگردد دشمنان مردم افغانستان با انجام حملات تروریستی در مساجد و اماکن مقدس در روزهای...
استراتیژی جدید آمریکا برای افغانستان؛بیم ها و امیدها
Posted by iam | May 8, 2018
استراتیژی جدید آمریکا برای افغانستان؛بیم ها و امیدها
بعد از رویداد یازده سپتامبر 2001 ایالات متحده آمریکا برای ازبین بردن لانه های تروریزم به افغانستان حمله نظامی نمود و بعد از سقوط طالبان،بیشتر از یکصد هزار نیروی آمریکایی...