تر غار نیول:

 دا یو کمپاین دی چې په ټول افغانستان کې د ډیپلوماتیک ترویج له لارې د ډیجیټل منځپانګې له لارې وده ورکړي. دا کمپاین پیل شو. د دې پروسې لپاره د بازار موندنې وسایل موخې په دواړو ژبو کې زموږ د ټیم لخوا ډیزاین شوې.

نور
Baz Mohammad Mubarez

د افغانستان دښمنان غواړی چه افغانان وځوروی او هغوی ته زیان ورسوی خو زمونږ دفاعی او امنیتی ځواکونو سرتیرو په تودو سنګرو کی د هغوی پر ضد مبارزه کوی.

تل دی وی زمونژ زړور دفاعی او امنیتی ځواکونو!

باز محمد مبارز -
Fawzya Kofi

هغه کسان چی غواری افغانان د ژبی او کلتور له مخی وویشی، د افغانستان واقعی دښمنان دی.

فوزیه کوفی -
Mohmmad Esa Mesbah

د هیواد ځوانان د افغانستان راتلونکی جوړونکی دی او مونژ اوس هم هیله لرو چه هغوی د یو سرلوړی افغانستان لپاره زیار باسی.

محمد عیسئ مصباح-

مقالې

د ځوانانو رول د ټولنو په پرمختګ کی اړین دي او باید دا رول جدی ونیول شی.
د ځوانانو رول د ټولنو په پرمختګ کی اړین دي او باید دا رول جدی ونیول شی.

ځوانان د یوه فعاله ځواک په صفت په ټولنه کی ړیر غټ رول د سالمو تغیراتو په راوستلو، د ښاریانو د حق لپاره د غګ...

د امریکا نوی تګلاره د افغانستان لپاره؛ ویري او امیدونه
د امریکا نوی تګلاره د افغانستان لپاره؛ ویري او امیدونه

د امریکا نوی تګلاره د افغانستان لپاره؛ ویري او امیدونه د ۲۰۰۱ کال دسپټمبر د یولسمی پیښی نه وروسته امریکی د تروریزم د خونو د...

پنځلس کاله مخکینی او اوسنی افغانستان
پنځلس کاله مخکینی او اوسنی افغانستان

وروسته له څو پرله پسې جګړه ایزو  لسیزو د افغانستان جغرافیه له یو منظم او سیستماتیک نظام څخه برخمنه شوه چې خلکو ترې لاندې د...

زما افغانستان، زما مسؤلیت

Ahmad Mohammad
احمد محمدزما افغانستان، زما مسولیت!

زما نوم احمد محمد دی. زه هټی وال یم او غواړم چه د خپل شغل له لاری خپل وطن ته خدمت وکړم.

Zelgai
ذلګیزما افغانستان، زما مسولیت!

زما نوم ذلګی دی. زه د لاسی صنایعو سوداګر یم او غواړم چه د خپل شغل له لاری خپل وطن ته خدمت وکړم.

Abdul Samad
عبدالصمدزما افغانستان، زما مسولیت!

زما نوم عبدالصمد دی. زه یو تکسی چلونکی یم او غواړم چه د خپل شغل له لاری خپل وطن ته خدمت وکړم.